Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Mapa serwisu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Mapa serwisu Mapa serwisu
Gmina Brodnica
Dane podstawowe Dane podstawowe
Dane Urzędu Dane Urzędu
Statut i regulamin Statut i regulamin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urząd Gminy Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rządowe Centrum Legislacji Rządowe Centrum Legislacji
Władze i struktura organizacyjna Władze i struktura organizacyjna
Wójt Wójt
Zarządzenia Zarządzenia
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
Rada Gminy Rada Gminy
Komisje Komisje
Protokoły Protokoły
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
Protokoły kontroli Komisji Rewizyjnej Protokoły kontroli Komisji Rewizyjnej
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
Uchwały Uchwały
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
Sesje Rady Gminy Sesje Rady Gminy
Imienne wyniki głosowań z sesji Rady Gminy Brodnica Imienne wyniki głosowań z sesji Rady Gminy Brodnica
2019 rok 2019 rok
2018 rok 2018 rok
Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Brodnica Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Brodnica
2019 rok 2019 rok
2018 rok 2018 rok
Debata nad Raportem o stanie Gminy Brodnica Debata nad Raportem o stanie Gminy Brodnica
Za 2018 rok Za 2018 rok
Sołectwa Sołectwa
Cielęta Cielęta
Dzierżno Dzierżno
Gorczenica Gorczenica
Gorczeniczka Gorczeniczka
Gortatowo Gortatowo
Karbowo 1 Karbowo 1
Karbowo 2 Karbowo 2
Karbowo 3 Karbowo 3
Kominy Kominy
Kozi Róg Kozi Róg
Kruszynki Kruszynki
Moczadła Moczadła
Mszano Mszano
Niewierz Niewierz
Nowy Dwór Nowy Dwór
Opalenica Opalenica
Podgórz Podgórz
Sobiesierzno Sobiesierzno
Szabda Szabda
Szczuka Szczuka
Szymkowo Szymkowo
Wybudowanie Michałowo Wybudowanie Michałowo
Skargi i wnioski Skargi i wnioski
Jednostki organizacyjne Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkola Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce Szkola Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce
Szkoła Podstawowa w Gorczenicy imienia Królewny Anny Wazówny Szkoła Podstawowa w Gorczenicy imienia Królewny Anny Wazówny
Szkoła Podstawowa w Szabdzie imienia Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa w Szabdzie imienia Janusza Korczaka
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce
Sprawy do załatwienia w urzędzie Sprawy do załatwienia w urzędzie
Wzory wniosków Wzory wniosków
Dokumenty Dokumenty
Statut Statut
Regulaminy Regulaminy
Strategia Gminy Strategia Gminy
Rejestry i ewidencje Rejestry i ewidencje
Podatki i opłaty Podatki i opłaty
Zwrot podatku akcyzowego Zwrot podatku akcyzowego
Podatek rolny Podatek rolny
Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych
Podatek leśny Podatek leśny
Opłata za pobór wody Opłata za pobór wody
Opłata za ścieki Opłata za ścieki
Opłata targowa Opłata targowa
Wysokość stawek za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Brodnica Wysokość stawek za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Brodnica
Interpretacje podatkowe Interpretacje podatkowe
Działalność lobbingowa Działalność lobbingowa
Petycje Petycje
Wybory
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brodnica 2019 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brodnica 2019
Wybory samorządowe 2018 Wybory samorządowe 2018
Wybory samorządowe 2014 Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015 Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015
Ogłoszenia i komunikaty
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne
Praca Praca
Informacje dla mieszkańców Informacje dla mieszkańców
Gospodarka komunalna Gospodarka komunalna
Przetargi na mienie komunalne Przetargi na mienie komunalne
Wyniki przetargów na mienie komunalne Wyniki przetargów na mienie komunalne
Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do najmu na czas okreslony Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do najmu na czas okreslony
Wykazy nieruchomości przekazanych w użyczenie Wykazy nieruchomości przekazanych w użyczenie
Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia o wszczętych postępowaniach administracyjnych Obwieszczenia o wszczętych postępowaniach administracyjnych
Zawiadomienia Zawiadomienia
Obwieszczenia o zakończonych postępowaniach administracyjnych. Obwieszczenia o zakończonych postępowaniach administracyjnych.
Studium Studium
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorczenica, Moczadła i Kominy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorczenica, Moczadła i Kominy
Karty informacyjne Karty informacyjne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Moczadła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Moczadła
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szabda Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szabda
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo - (Sikorskiego - Zmijewska) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo - (Sikorskiego - Zmijewska)
Miejscowy plan zagospodarowa przestrzennego części wsi Kominy Miejscowy plan zagospodarowa przestrzennego części wsi Kominy
Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Informacje o środowisku Informacje o środowisku
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica
Gospodarka wodno - kanalizacyjna Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Wykazy działek do sprzedaży Wykazy działek do sprzedaży
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
Komunikacja Komunikacja
Oświata, kultura, sport i zdrowie Oświata, kultura, sport i zdrowie
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminy Brodnica Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminy Brodnica
Obwieszczenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Obwieszczenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
Obwieszczenia Starosty Brodnickiego Obwieszczenia Starosty Brodnickiego
Przetargi i zamówienia publiczne
Przetargi na grunty gminne Przetargi na grunty gminne
Zamówienia poniżej 30 000 euro Zamówienia poniżej 30 000 euro
Ogłoszone Ogłoszone
Rozstrzygnięte Rozstrzygnięte
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Ogłoszone Ogłoszone
Rozstrzygnięte Rozstrzygnięte
Plany postępowań o udzielenie zmówień publicznych Plany postępowań o udzielenie zmówień publicznych
Elektroniczny Rejestr Umów Elektroniczny Rejestr Umów
Ochrona środowiska
Zawiadomienia i obwieszczenia Zawiadomienia i obwieszczenia
Program ochrony środowiska Program ochrony środowiska
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Brodnica Program usuwania azbestu z terenu Gminy Brodnica
Program opieki nad zabytkami Gminy Brodnica Program opieki nad zabytkami Gminy Brodnica
Dotacje na prace konserwatorskie Dotacje na prace konserwatorskie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brodnica Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brodnica
Zezwolenia Zezwolenia
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Brodnica Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Brodnica
Informacja o środowisku Informacja o środowisku
Rolnictwo Rolnictwo
Organizacje pozarządowe
Pomoc Publiczna
2018 2018
Działalność regulowana
Informacje dla przedsiębiorców Informacje dla przedsiębiorców
Rejestr Rejestr
Działalność gospodarcza
Język migowy w Urzędzie Gminy Brodnica
Finanse Gminy
Budżet Budżet
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Opinie do budżetu Opinie do budżetu
na rok 2020 na rok 2020
na rok 2019 na rok 2019
na rok 2018 na rok 2018
na rok 2017 na rok 2017
na rok 2015 na rok 2015
na rok 2013 na rok 2013
na rok 2012 na rok 2012
Opinie do sprawozdań z wykonania budżetu Opinie do sprawozdań z wykonania budżetu
Opinie RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Opinie RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu
Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa
Sprawozdania Sprawozdania
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Informacja o przebiegu wykonania budżetu
2012 2012
2013 2013
Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe
za 2018 rok za 2018 rok
Klauzule informacyjna RODO
GOPS
Informacje Informacje
Świadczenia Świadczenia
Zmówienia poniżej 30 000 euro Zmówienia poniżej 30 000 euro
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
za 2018 rok za 2018 rok
Wójt Wójt
Radni Radni
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
za 2017 rok za 2017 rok
Wójt Wójt
Radni Radni
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
za 2016 rok za 2016 rok
Wójt Wójt
Radni Radni
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
za 2015 rok za 2015 rok
Wójt Wójt
Radni Radni
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
za 2014 rok za 2014 rok
Wójt Wójt
Radni Radni
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
za 2013 rok za 2013 rok
Wójta Wójta
Radni Radni
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
ARCHIWUM - BIP do 18.06.2014
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@