Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Brodnica  / Struktura organizacyjna  / Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce

Małgorzta Zarembska
Kierownik
(056) 49 814-48
e-mail:


Opis działalności:
załącznik do uchwały nr XXXVI/175/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2006r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce

Przepisy Ogólne

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U, Nr 85, poz. 539 ze
zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze. zm.);
3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U, z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.);
4) niniejszego Statutu.

§ 2.

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działająca w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Brodnica.

§3.

1.Siedzibą biblioteki jest miejscowość Szczuka, a terenem jej działania Gmina Brodnica w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
2. Punkt Filialny w Szabdzie znajduje się w budynku Nr 63
3. Nadzór nad biblioteką sprawuje: merytoryczny -Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Toruniu i Miejska Biblioteka Publiczna w Brodnicy w
pozostałym zakresie - organy gminy.
4. Biblioteka i punkt filialny w Szabdzie używa pieczęci okrągłej i podłużnej z
nazwą i siedzibą w pełnym brzmieniu.

Cele i zadania biblioteki.

§ 4.

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez kontakt z wydawnictwami książkowymi i prasowymi.

§ 5.

Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należą:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych dla gminnej sieci
bibliotek służących rozwojowi czytelnictwa;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na
zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych;
6) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami i
towarzystwami w zakresie potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców
gminy.

Organy biblioteki i jej organizacja

§ 6.

1. Na czele biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika wobec podległego pracownika.
2. Kierownika zatrudnia Wójt Gminy.
§ 7.
W bibliotece i jej filii zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, którzy powinni posiadać kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 8.
l. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych zapewniając mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji, uwzględniając szczególne potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży oraz innych grup czytelniczych, pełniąc funkcję ośrodka informacji bibliotecznej.
2.Korzystanie z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy opracowane przez kierownika.

§ 9.

Biblioteka jest jednostką organizacyjną gminy i jej działalność jest finansowana ze środków organizatora, a także innych źródeł.

§ 10.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).

§11.

Obsługę finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce wykonuje Skarbnik Gminy .

Postanowienia końcowe

§ 12.

Połączenia, podziału lub likwidacji bibliotek dokonuje organ właściwy do jej utworzenia.

§ 13.

Zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej dokonuje Rada Gminy Brodnica.data wytworzenia2013-10-10
data udostępnienia2013-10-10
sporządzone przezKlimowska Justyna
opublikowane przezJustyna Klimowska
ilość odwiedzin1706
rejestr zmianzobacz »
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@