Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Brodnica  / Podatki i opłaty  / Podatek od nieruchomości
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY BRODNICA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2019 r.

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,00 zł od m2 powierzchni.

2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)  od budowli 2% wartości.

DN-1 2019 [doc] [pdf]

IN-1 2019 [doc] [pdf]

ZN-1 2019 [doc] [pdf]

Powyższe wzory wniosków obowiązują do czasu określenia nowych wzorów przez Ministra wlaściwego do spraw finansów publicznych.

_______________________________________________________________________________________________


UCHWAŁA NR XXXII/195/17 RADY GMINY BRODNICA z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2018 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,00 zł od m2 powierzchni.

2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)  od budowli 2% wartości.

DN-1 2018 [doc] [pdf]

IN-1 2018 [doc] [pdf]

ZN-1 2018 [doc] [pdf]

_______________________________________________________________________________________________


UCHWAŁA NR XXII/123/16 RADY GMINY BRODNICA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2017 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2017 r.

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,00 zł od m2 powierzchni.

2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)  od budowli 2% wartości.

DN-1 2017 [doc] [pdf]

IN-1 2017 [doc] [pdf]

ZN-1 2017 [doc] [pdf]

_______________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR XIII/60/15 RADY GMINY BRODNICA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2016 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r.

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,00 zł od m2 powierzchni.

2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)  od budowli 2% wartości.

DN-1 2016 [doc] [pdf]

IN-1 2016 [doc] [pdf]

ZN-1 2016 [doc] [pdf]


_______________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR XXXVII/240/14 RADY GMINY BRODNICA z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2015 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2015 r.

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;

2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)  od budowli 2% wartości.

DN-1 2015

IN-1 2015

ZN-1 2015

_______________________________________________________________________________________________


UCHWAŁA NR XXVII/168/13 RADY GMINY BRODNICA z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2014 r.

1)  od gruntów:

a)   związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł / 1 m2 pow.,

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł / 1 ha pow.,

c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł / 1 m2 pow.;

2)  od budynków lub ich części:

a)   mieszkalnych - 0,59 zł / 1 m2 pow. użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej - 19,27 zł / 1 m2 pow. użytkowej,

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,81 zł / 1 m2 pow. użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -2,53 zł / 1 m2 pow. użytkowej,

e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,81 zł / 1 m2 pow. użytkowej;

3)  od budowli 2% wartości.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/118/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2013 roku (Dz. Urz. Woj, Kuj-Pom. poz. 3223).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 roku.

DN-1 2014

IN-1 2014

ZN-1 2014

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Uchwała Nr XX/118/12 Radu Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012 r. (D. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r. poz. 3223)

Stawki podatku od nieruchomości w 2013 r.:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł/1m² pow.,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51  zł/1ha pow.,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł/1m² pow.;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57 zł/1m² pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  18,71 zł/1m² pow. użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,64 zł/1m² pow. użytkowej,
d) zajętych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez  podmioty udzielające tych świadczeń - 2,46 zł/1m² pow. użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,67  zł/1m² pow. użytkowej;

3) od budowli – 2% wartości

DN-1 2013

IN-1 2013

ZN-1 2013

 


 

Stawki podatku od nieruchomości w 2012 r.:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł/1m² pow.,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33  zł/1ha pow.,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł/1m² pow.;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,54 zł/1m² pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  17,99zł/1m² pow. użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,42 zł/1m² pow. użytkowej,
d) zajętych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez  podmioty udzielające tych świadczeń - 2,36 zł/1m² pow. użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,49  zł/1m² pow. użytkowej;

3) od budowli – 2% wartości

 


pobierz dokument:

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

pobierz dokument:

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3data wytworzenia2013-10-15
data udostępnienia2013-10-15
sporządzone przezKlimowska Justyna
opublikowane przezSławomir Czubiel
ilość odwiedzin4572
rejestr zmianzobacz »
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@