Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / GOPS  / Informacje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Informacje Informacje


Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna SUO rehabilitant - Nowy Dwór

Brodnica dn. 11.09.2018r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłasza ponowny nabór na wolne stanowiska pracy

Rehabilitant

 do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

dla  dwunastoletniego dziecka

 w miejscowości Nowy Dwór.

 

 

  1. 1.     Wymagania niezbędne:

a)     Obywatelstwo polskie;

b)     Kwalifikacje zawodowe: osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:

- rehabilitant

c)      Doświadczenie zawodowe: osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

d)     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e)     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;

f)       Nieposzlakowana opinia;

g)     Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

h)     Nienaganna postawa wobec przełożonego.

  1. 2.     Wymagania dodatkowe:

a)     Referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

 

  1. 3.     Zakres wykonywanych zadań na w/wymienionym stanowisku:

Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w wymiarze:

a)     3 godzin tygodniowo przez specjalistę rehabilitanta.

 

  1. 4.     Wymagane dokumenty:

a)     Życiorys (CV);

b)     List motywacyjny;

c)      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

d)     Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe;

e)     Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

f)       Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

g)     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

h)     Dokument poświadczający ukończenie przeszkolenia o którym mowa w §2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

i)       Oświadczenie o proponowanej kwocie brutto za jedną godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

j)       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej powinny być opatrzone klauzulą :”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010r. Nr 229, poz. 1947) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2010r. Nr 293, poz. 1494).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy (pok. nr 104) lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Mazurska 13 , 87-300 Brodnica w zamkniętej kopercie z dopiskiemnabór SUO rehabilitant-Nowy Dwór”, w terminie do 21 sierpnia  2018r.  do godz. 12.00. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.brodnica.ug.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

 

 

 

 data wytworzenia2018-09-11
data udostępnienia2018-09-11
sporządzone przezJustyna Hoga
opublikowane przezPatryk Płusa
ilość odwiedzin74
rejestr zmianzobacz »
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@