Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / GOPS  / Informacje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Informacje Informacje


Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna do wykonywania usług opiekuńczych dla osób 75 plus

Brodnica dn. 11.09.2018r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Opiekun do wykonywania usług opiekuńczych

dla osób powyżej 75 r.ż.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – ½ etatu

Przewidywany termin zatrudnienia - wrzesień 2018r.

Miejsce wykonywania pracy – teren gminy Brodnica

 

  1. 1.     Wymagania niezbędne:

a)     Obywatelstwo polskie;

b)     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;

d)     Doświadczenie i umiejętność do wykonywania czynności w ramach usług opiekuńczych tj. praca z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi;

e)     Posiadanie odpowiedniego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

f)       Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

g)     Nienaganna postawa wobec przełożonego.

h)     Umiejętność skutecznego komunikowania się i organizowania pracy w domu chorego;

  1. 2.     Wymagania dodatkowe:

a)     wykształcenie średnie, posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:

- pielęgniarka dyplomowana

- opiekunka domowa

- opiekunka środowiskowa

- opiekun medyczny

Lub

b)     wykształcenie zawodowe lub średnie.

c)      ukończony kurs lub szkolenie (lub w trakcie kontynuacji) dot. opieki medycznej;

d)     znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, a w szczególności dotyczących usług opiekuńczych,

e)     prawa jazdy kat. „B” i posiadanie środka transportu,

  1. 3.     Zakres wykonywanych zadań na w/wymienionym stanowisku:

a)     Czynności higieniczno – pielęgnacyjne,

b)     Czynności gospodarcze,

c)      Czynności opiekuńcze,

d)     Czynności aktywizujące społecznie,

e)     Przygotowywanie lub dostarczanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu zdrowia,

f)       Prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

g)     Pomoc w wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego,

h)     Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny, pozostałymi pracownikami GOPS w Brodnicy oraz innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych,

i)       Inne zadania zlecone przez kierownika.

  1. 4.     Wymagane dokumenty:

a)     CV + list motywacyjny;

b)     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

c)      Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe;

d)     Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

e)     Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

f)       Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

g)     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV  powinny być opatrzone klauzulą : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010r. Nr 229, poz. 1947) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2010r. Nr 293, poz. 1494).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy (pok. nr 104) lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Mazurska 13 , 87-300 Brodnica w zamkniętej kopercie z dopiskiemnabór: opiekun 75 plus”, w terminie do 19 września  2018r.  do godz. 12.00. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.brodnica.ug.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

 

 

 

 data wytworzenia2018-09-12
data udostępnienia2018-09-12
sporządzone przezJustyna Hoga
opublikowane przezPatryk Płusa
ilość odwiedzin196
rejestr zmianzobacz »
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@