Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brodnica
Menu góra
Strona startowa Gmina Brodnica Wzory wniosków
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wzory wniosków, bieżące, menu 178 - BIP - Gmina Brodnica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wzory wniosków

Wzory wniosków

Sprawy obywatelskie

  1. Zgłoszenie pobytu stałego [pobierz]

  2. Zgłoszenie pobytu czasowego [pobierz]

  3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego [pobierz]

  4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [pobierz]

  5. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie [pobierz UKR] [pobierz RUS]
      Klauzula informacyjna [pobierz] [pobierz UKR]
 

Działalność gospodarcza

1. Wzory formularzy i nstrukcji CEIDG [pobierz]

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na czas określony [pobierz wersję pdf]

3. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [pobierz wersję pdf]

 

Planowanie przestrzenne

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [pobierz]

2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy [pobierz]
    Wzór wypełnionego wniosku [pobierz]

3. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy [pobierz]

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości [pobierz]

 

Ochrona środowiska

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów [pobierz]

2. Oświadczenie do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów [pobierz]

3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa [pobierz]

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (CZYSTE POWIETRZE) [pobierz]

5. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza

6. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni [pobierz]

7. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych [pobierz]

8. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła [pobierz wersja world] [pobierz wersja pdf]

9. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego [pobierz wersja docx] [pobierz wersja pdf]

10. Wniosek o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2024.

11. Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną - procedura
      wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną 

 

Odpady komunalne

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]

2. Oświadczenie o sposobie odprowadzania lub oczyszczania nieczystości ciekłych [pobierz]

 

Oświata

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [pobierz]

2. Oświadczenie o pomocy de minimis [pobierz]

3. Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie art. 122 ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2020, poz. 910) [pobierz]

4. Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym [pobierz]

5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego [pobierz]

6. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia dla osób fizycznych osiągających wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym [pobierz]

7. Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej [pobierz]

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wniosek o podział nieruchomości na podstawie  wydanej decyzji o warunkach zabudowy [pobierz]

2. Wniosek o podział na powiększenie sąsiedniej nieruchomości [pobierz]

3. Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń w planie zagospodarowania przestrzennego według art 95. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) [pobierz]

4. Wniosek o podział nieruchomości zgopdnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego [pobierz]

5. Wniosek o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Brodnica wraz z oświadczeniami [pobierz]

 

Gospodaka wodno kanalizacyjna

1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej [pobierz]

2. Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza ogrodowego [pobierz]

3. Oświadczenie o sposobie odprowadzania lub oczyszczania nieczystości ciekłych [pobierz]

4. Wniosek o przeniesienie wodomierza.

 

Drogi

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę zjazdu z drogi gminnej.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót / umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej / obiektów budowlanych niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego [pobierz]

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczanie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej [pobierz]

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności w celu wyznaczenia tymczasowego stoiska handlowego/ miejsca parkingowego [pobierz]

5. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej / obiektów budowlanych niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego w przypadku wygaśnięcia decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzeń [pobierz]

6. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. [pobierz]

 

Świadczenia rodzinne i wychowawcze

1. Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 13.06.2019 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2019/2020 [przejdź do strony]

2. Wniosek o ustalenie prawa do gminnego brodnickiego bonu żłobkowego [pobierz]. 

3. Wniosek o dodatek osłonowy [pobierz] instrukcja [pobierz]

Metryka

sporządzono
2022-02-21 przez Sławomir Czubiel
udostępniono
2022-02-21 00:00 przez Czubiel Sławomir
zmodyfikowano
2024-05-08 11:31 przez Czubiel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
11686
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.