Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brodnica
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Informacja o środowisku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - Informacja o środowisku, menu 135, artykuł 448 - BIP - Gmina Brodnica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja o środowisku

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Do kogo adresowana jest procedura:

Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brodnica.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brodnica.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z załączonym wzorem wraz z załącznikami - do pobrania:
  1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
  2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  4. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniające standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (kserokopie, oryginały do wglądu).Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem (np. dzierżawcą), należy dołączyć zgodę właściciela. 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Brodnica przy ul. Zamkowej 13a, pokój nr 203 w godzinach pracy, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 730-1530,

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Brodnica
ul. Zamkowa 13A
87-300 Brodnica
Termin załatwienie sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administra¬cyjnego - w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.
 
Opłaty skarbowe:

a. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 107,00 zł.
b. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UG w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, tekst jednolity.).
 • Uchwała Rady Gminy Brodnica Nr XXII/137/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - do pobrania

Metryka

sporządzono
2013-10-22 przez Klimowska Justyna
udostępniono
2013-10-22 00:00 przez Justyna Klimowska
zmodyfikowano
2013-10-22 13:41 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
804
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.