Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brodnica
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i komunikaty Obwieszczenia Starosty Brodnickiego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Starosty Brodnickiego Zrid nr 1.2023 - Obwieszczenia Starosty Brodnickiego, menu 185, artykuł 4221 - BIP - Gmina Brodnica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia Starosty Brodnickiego

Obwieszczenie Starosty Brodnickiego Zrid nr 1.2023

Obwieszczenie Starosty Brodnickiego o wszczęciu postępowania z dnia 08.03.2023 r.

na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08 marca 2023 r. na wniosek Wójta Gminy Bobrowo z dnia 09 stycznia 2023 r. (data wpływu do urzędu w dniu 10 stycznia 2023 r.) wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 081380 C w miejscowości Budy o długości 610,00 mb.

Wnioskowana inwestycja zrealizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:

WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO - POMORSKIE, POWIAT BRODNICKI: GMINA BOBROWO (040202_2), GMINA BRODNICA (040203_2).

obręb Choińskie Budy (obręb 0003): działka nrewid. 74/1, 57/1, 63/3 (ulegająca podziałowi),

obręb Szabda (obręb 0018): działki nrewid. 7238/1, 7238/2 (ulegająca podziałowi), 7237/2 (ulegająca podziałowi).

Nieruchomości, które ulegają podziałowi i przechodzą pod inwestycję:

-jednostka ewidencyjna Bobrowo, obręb Choińskie Budy (040202_2.0003): dz. nr ewid. 63/3 (po podziale pod inwestycję 63/4).

  • jednostka ewidencyjna Brodnica, obręb Szabda (040203_2.0018): nr ewid. 7238/2 (po podziale pod inwestycję 7238/4), 7237/2 (po podziale pod inwestycję 7237/3).

Nieruchomości powstałe po podziale do przejęcia pod inwestycję:

  • 0003: działka nr 63/4, 040203_2.0018: działki nr 7237/3, 7238/4.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowalne dz. nr 74/1, 57/1 obręb 0003 Choińskie Budy, dz. nr 7238/10018 Szabda.

W celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium postępowania art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w dyspozycji organu znajduje się projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 081380 C w miejscowości Budy o długości 610,00 mb."

Nawiązując do powyższego informuję, że strony w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Brodnicy ul. Kamionka 18 - Wydział Architektury i Budownictwa, pokój 107 (I piętro) w godzinach od 800 do 1400

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na przeglądanie akt pod nr tel. 56 4950 834.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

/-/ z upoważnienia Starosty

Magdalena Kuczkowska - Kaleta

 

Metryka

sporządzono
2023-03-09 przez Janusz Kiliński
udostępniono
2023-03-09 09:42 przez Czubiel Sławomir
zmodyfikowano
2023-03-09 09:48 przez Czubiel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
85
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.