Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brodnica
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i komunikaty Obwieszczenia Starosty Brodnickiego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Starosty Brodnickiego WB.6740.1.3.2023 - Obwieszczenia Starosty Brodnickiego, menu 185, artykuł 4277 - BIP - Gmina Brodnica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia Starosty Brodnickiego

Obwieszczenie Starosty Brodnickiego WB.6740.1.3.2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRODNICKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1.2023

Na podstawie art. 11 a ust. 1 i 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162.) zawiadamiam, że na wniosek WÓJTA GMINY BOBROWO w dniu 28 MARCA 2023 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 081380 c W MIJESCOWOŚCI Budy o długości 610,0 mb.

Wnioskowana inwestycja zrealizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:

WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO - POMORSKIE, POWIAT BRODNICKI: GMINA BOBROWO (040202_2), GMINA BRODNICA (040203_2).
obręb Choińskie Budy (obręb 0003): działka nr ewid. 74/1, 57/1, 63/3 (ulegająca podziałowi),
obręb Szabda (obręb 0018): działki nr ewid. 7238/1, 7238/2 (ulegająca podziałowi), 7237/2 (ulegająca podziałowi).
Nieruchomości, które ulegają podziałowi i przechodzą pod inwestycję:
- jednostka ewidencyjna Bobrowo, obręb Choińskie Budy (040202_2.0003): dz. nr ewid. 63/3 (po podziale pod inwestycję
63/4).
- jednostka ewidencyjna Brodnica, obręb Szabda (040203_2.0018): dz. nr ewid. 7238/2 (po podziale pod inwestycję
7238/4), 7237/2 (po podziale pod inwestycję 7237/3).
Nieruchomości powstałe po podziale do przejęcia pod inwestycję:
- 040202_2.0003: działka nr 63/4, 040203_2.0018: działki nr 7237/3, 7238/4.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowalne dz. nr 74/1, 57/1 obręb 0003 Choińskie
Budy, dz. nr 7238/1 0018 Szabda.

W celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium postępowania art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w dyspozycji organu znajduje się projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 081380 C
w miejscowości Budy o długości 610,00 mb.”

Zgodnie z art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości i stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości.

Jednocześnie nieruchomości lub ich części wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością
Gminy Bobrowo.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18 (pokój 107)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - do 14.00, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania
do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Brodnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszego obwieszczenia.

Metryka

sporządzono
2023-03-30 przez Sławomir Czubiel
udostępniono
2023-03-30 09:48 przez Czubiel Sławomir
zmodyfikowano
2023-03-30 09:52 przez Czubiel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
130
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.