Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brodnica
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i komunikaty Obwieszczenia Starosty Brodnickiego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wszczęciu postępowania Zrid nr 4.2023 - Obwieszczenia Starosty Brodnickiego, menu 185, artykuł 4456 - BIP - Gmina Brodnica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia Starosty Brodnickiego

Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wszczęciu postępowania Zrid nr 4.2023

Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wszczęciu postępowania z dnia 23.10.2023 r.

na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 w związku z art. 11f ust. 8 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2023.162 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Wójta Gminy Bobrowo w dniu 23 października 2023 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID nr 4.2023) WB.6740.1.7.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. pn:„ Rozbudowa drogi gminnej nr 081380C o długości 399,7 mb i drogi gminnej nr 081382C o długości 331,00 mb w miejscowości Budy”, w części dotyczącej zmiany powierzchni działek nr ewid. 38/4 i 38/5 powstałych z podziału działki nr ewid. 38/3 obręb 0003 Choińskie Budy, jednostka ewidencyjna 040202_2 Bobrowo, oraz w części dotyczącej zmiany załącznika nr 2 do decyzji - projektu podziału nieruchomości działki nr 38/3 (po podziale działki nr ewid. 38/4 i 38/5).

Pozostałe zawarte w decyzji ZRID 4.2023 (WB.6740.7.2023) z dnia 22 czerwca 2023 r. pozostają bez zmian.

W celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium postępowania art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w dyspozycji organu znajduje się projekt „Rozbudowa drogi gminnej nr 081380C o długości 399,7 mb i drogi gminnej nr 081382C o długości 331,00 mb w miejscowości Budy”. Nawiązując do powyższego informuję, że strony w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Brodnicy - Wydział Architektury i Budownictwa, pokój 107 (I piętro) w godzinach od 8 00 do 14 00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na przeglądanie akt pod nr tel. 564950834. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

/-/ z upoważnienia Starosty
Magdalena Kuczkowska – Kaleta

Metryka

sporządzono
2023-10-24 przez Janusz Kilińki
udostępniono
2023-10-24 14:09 przez Czubiel Sławomir
zmodyfikowano
2023-10-24 14:26 przez Czubiel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
44
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.